E-post

For alle avtaler som skal signeres sendes det ut meldinger på e-post. Meldingen inneholder lenke til avtalen som venter på signatur samt grunnleggende informasjon om avtalen, f.eks. hvilket selskap som opprettet avtalen og forfallsdato. Det er også mulig å skrive en personlig melding som sendes sammen med den øvrige informasjonen.