Følg status

Under en pågående avtaleprosess kan du på side 1 følge status fra avtale er opprettet til alle parter har signert. Dette gjør det enkelt å holde oversikt, spesielt med mange samtidig løpende avtaler. Bild på följ status