Garantert servicenivå

Vi garanterer en forhåndsbestemt responstid for mottatte supportsaker. Fordelen med garantert servicenivå er at alle parter vet hva som gjelder og at det er sanksjoner som ilegges dersom avtalt servicenivå ikke overholdes.