Grupper og deling

I løsningen kan en administrator opprette grupper og legge til brukere som medlemmer. Avtaler kan deles med grupper og / eller med bestemte brukere. Hvis en avtale deles med en gruppe vil alle gruppemedlemmer ha tilgang. Dette er en effektiv måte å kontrollere hvem som har tillatelse til å se de ulike typer avtaler. Bild av administration