Manipulasjonssikre avtaler

Hver opprettede avtale inneholder bl.a. metadata som gjør det mulig å sikre at en avtale og dens signaturer ikke har blitt manipulert i noen form fra den ble opprettet til den ble inngått.