Påminnelsesdato

I løsningen kan du tilpasse datoen for når en påminnelse skal sendes til parter som ennå ikke har signert. Hvis du ikke endrer påminnelsesdatoen, vil påminnelsen bli sendt 1 dag før forfallsdato. Du kan alltid som eier av avtalen gå inn og sende flere påminnelser.