Qualified Electronic Signatures (QES)

Egreement har lansert QES i samarbeid med Swisscom, som er sertifisert under eIDAS-reguleringene. Dette sikrer høy sikkerhet og pålitelighet for deres QES-tjenester. QES er en signeringsmetode som brukes for ulike typer avtaler i Europa. Den kan sømløst kombineres med nordiske e-IDer i samme avtale når det er høye formelle krav og underskrivere fra forskjellige land. Det finnes også organisasjoner og typer avtaler hvor QES er et krav. QES