Signeringsrekkefølge

Når du legger til flere kontraherende parter, er det mulighet for å angi i hvilken rekkefølge partene skal signere. Signeringsrekkefølgen kan være både seriell og / eller parallell. Hvis du velger å ikke spesifisere en signeringsrekkefølge, sendes avtalen samtidig til alle kontraherende parter. bild på Signeringsordningen