Sletting

I vår tjeneste har vi også funksjonalitet for å overholde databeskyttelsesforordningen GDPR gjennom blant annet innebygd støtte for retting, fjerning og sortering. I tillegg kan du, samtidig som du oppretter en avtale, bestemme når den skal slettes. Det er også mulig å manuelt slette avtaler som er lagret i vår tjeneste i etterkant. Hvis du ikke velger en dato, blir den lagret inntil videre. Bild av radering