SMS-signatur

SMS-signatur betyr at det sendes SMS med en engangskode som avtaleparten taster inn for å signere avtalen. Det er en populær signeringsmetode for raskt å motta signatur.