Tilbakekall avtaler

Som opphavsperson til en avtale kan du alltid trekke den tilbake før den er inngått. Det kan være bra hvis det viser seg å være unøyaktigheter i avtalen eller hvis det av forskjellige årsaker ikke lenger er aktuelt å inngå en avtale med din kontraherende part. bild på återkalla avtal