< Elektroniske avtaler

Hva kreves for at større bedrifter og organisasjoner skal komme i gang med elektronisk signering av avtaler?

Egentlig er det bare å begynne! Du trenger mulighet til å signere elektronisk, f.eks BankID, Mobil BankID, eller nettbrett med app for digital signering samt abonnement hos Egreement. Ønsker du en bedre helhetsløsning anbefaler vi en tilpasset løsning integrert med bedriftens administrative system. Deretter jobber vi sammen med dere for å forstå behovene, utvikle en skreddersydd løsning og hjelpe ansatte i gang med den nye måten å jobbe på. Det tar vanligvis en til to måneder fra oppstart til løsningen kan lanseres.

Relaterte spørsmål