< Elektroniske avtaler

Hvorfor skulle våre kunder og avtalepartnere være interessert i å bruke denne løsningen hvis vi introduserer den?

Tradisjonell signering mellom to avtaleparter forutsetter enten at man møtes og signerer eller at man sender avtalen i posten mellom partene. Elektronisk signering derimot betyr at begge parter kan signere direkte og avtalen kan tre i kraft umiddelbart.Helt uten fysiske møter eller venting på avtaleutkast i posten. Både for deg, og den du oppretter en avtale med, vil prosessen oppleves som enklere, raskere og mer pålitelig.

Relaterte spørsmål