< Elektronisk signering

Hva menes med elektronisk signering, e-signering?

E-signering betyr å signere et dokument, eller en avtale, med digital signatur i stedet for på tradisjonell måte med penn.

Relaterte spørsmål