< Elektronisk signering

Hvorfor skal jeg bruke min private BankID for å signere avtaler for selskapet?

En avtale skal alltid være signert av en person, også når vedkommende opptrer som representant for et selskap. Ved bruk av elektronisk signeringsløsning gjelder det samme som ved tradisjonell signering på papir – hver avtalepart bruker sin personlige signatur både privat og som bedriftsrepresentant.

Relaterte spørsmål