< Sikkerhet og integritet

Hvilket ansvar har Egreement for at avtalene ikke brytes og er juridisk bindende?

Egreement har ikke ansvar for avtalen som er gjort mellom to eller flere avtaleparter hva gjelder innholdet i avtalen. En elektronisk signatur er alltid juridisk bindende, men da Egreement vanligvis ikke er part i dine signerte avtaler (selv om de er e-signert via vår tjeneste), vil ikke signaturen gjelde for eventuelle krav mot Egreement. Egreement forplikter seg til å ta ansvar for løsningene vi leverer og at avtalen oppbevares på en sikker måte. Se også våre brukervilkår.

Relaterte spørsmål