< Webløsning

Kan jeg endre en parts e-postadresse hvis den viser seg å være feil?

Ja. Velg "Påminnelse" i menyen for dokumentet. Her kan du velge å endre en eller flere e-postadresser for partene og minne om at signaturen ennå ikke er utført.

Relaterte spørsmål