MoneyGo:s företagslogotyp

MoneyGo

MoneyGo är ett svenskt finansbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget fokuserar på två affärsområden; låneprodukter till konsumentmarknaden samt betal- och finansieringslösningar till detaljhandeln. Egreement levererar sedan 2016 deras lösning för e-signering av kundavtal och identifiering mot privatmarknaden.

MoneyGo tog kontakt med oss på Egreement år 2015 i samband med att de skulle upphandla en leverantör för e-signering och identifiering med BankID för inloggning på hemsidan. Behovet hade uppstått i takt med att verksamheten hade vuxit och de sökte en lösning för att göra avtalsprocessen smidigare och miljövänligare. Valet att integrera med Egreement avgjordes av tre faktorer, nämligen prisvärdhet för tjänsten, samarbetsvillighet och hög servicenivå.

Innan vi gick över till e-signering så skickade vi ut alla avtalen via post. Det var tidskrävande, sämre för miljön och det fanns alltid en risk att ett avtal skulle försvinna. Införandet av e-signering möjliggjorde att vi kunde förenkla hela avtalsprocessen säger Martin Johansson, VD på MoneyGo.

Idag är grundbehovet av en smidig avtalsprocess och säker identifiering fortfarande en central fråga för verksamheten. Fördelen idag är också att e-legitimation är så utbrett och välutvecklat att det är tillämpbart även när vi tar fram nya tjänster menar Martin Johansson, VD på MoneyGo.