Nyheter

2023-03-02

Låt digitala verktyg jobba åt dig i din försäljning

En försäljningsprocess innehåller många steg från första intresset fram till en stängd affär. I denna process kan det lätt bli många turer. Som säljare vill du kunna tillhandahålla din potentiella kund så mycket information och material som möjligt och du vill skapa engagemang. I en komplex försäljningsprocess kan detta ta mycket tid. När affärer drar ut i tid kan det i värsta fall innebära att ni tappar möjligheten, både gällande nya och befintliga kunder. Försäljningsprocessen måste idag gå snabbt och vara så smidig som möjligt för både dig och kunden. Med digitala verktyg, e-signering och elektroniska avtal kan du göra din försäljningsprocess smidigare, snabbare och säkrare, utan att behöva jobba hårdare.

2022-10-24

3 trender inom B2B som kommer kräva elektroniska avtal

3 trender inom B2B som kommer kräva elektroniska avtal Affärsmöjligheterna inom B2B växer ständigt, men konkurrensen är hård. I en föränderlig marknad är det bara de mest anpassningsbara företagen som klarar sig när nya trender dyker upp och kastar om affärsmodeller. Efterfrågan på snabb, smidig och friktionsfri hantering av tidigare manuella processer är hög och elektroniska avtal blir därför allt vanligare. Det som kommer att skilja ditt företag från konkurrenterna är bland annat hur väl du kan hänga med i denna utveckling och anamma nya trender snabbt. Vi har samlat de tre viktigaste trenderna inom B2B för dig att hålla koll på. Och alla kommer att kräva elektroniska avtal.

2021-05-07

Så kan e-signering hjälpa fastighetsbolag under coronapandemin

Sedan coronaviruset tog fart på allvar för över ett år sedan har stora delar av samhället mer eller mindre stängt ner. På väldigt kort tid har organisationer fått ställa om till distansarbete och frågan är om vi någonsin kommer att återvända till det som vi en gång såg som normalt. Rapporten ”Svenskarna och internet 2020” ger en unik bild av den snabba digitaliseringen som skett i vårt samhälle till följd av coronakrisen. Alla branscher och organisationer har påverkats på något sätt, men för vissa branscher har krisen inneburit en väldigt snabb omställning för att kunna överleva.

2021-04-27

Guide: Så kan fastighetsbolag digitalisera och automatisera avtal och blanketter

Digitalisering är inte längre någon trend utan ett faktum i vår affärsvärld. Hyresgäster kräver en digital och sömlös upplevelse av ditt varumärke, möjlighet till self-service samt en smidig process när de ska teckna hyresavtal eller har andra ärenden de behöver hjälp med. Hyresavtal, avtal gällande garageplatser och andra digitala dokument mellan dig och kunden kan spela en väldigt stor roll i den totala upplevelsen av ditt varumärke.

2021-03-30

Helsingborgshem väljer FAST2 och Egreement för samtliga digitala avtal och blanketter

Kunderna vill ha digitala och sömlösa upplevelser med ditt varumärke. De vill kunna sköta sina ärenden när och var de vill utan att behöva förhålla sig till öppettider eller krångliga manuella processer. Fastighetsbranschen är inget undantag. Digitaliseringen ställer helt nya krav på fastighetsbolag som behöver digitalisera och automatisera sina processer för att möta kundernas förväntningar och behov.

2016-10-30

eFörvaltningsdagarna - Sveriges största mötesplats inom e-förvaltning och digital transformation

[eFörvaltningsdagarna](http://eforvaltningsdagarna.se) är Sveriges största konferens och mötesplats inom e-förvaltning och digital transformation. Mässan arrangeras av Hexanova och hölls på Stockholmsmässan i Älvsjö. Vi på Egreement var i år på plats för att träffa representanter inom offentlig sektor, lyssna på inspirerande talare och diskutera utmaningar inför framtiden. Intrycket från dagarna tycker vi kan sammanfattas med Ann Hellenius ord, CIO Stockholm stad – ”Den bästa digitaliseringen är den som inte märks utan bara underlättar”.

2016-03-21

10 år med e-signering och smarta avtalslösningar!

I mars 2006 startade Egreement med visionen att göra avtalssignering enklare. Då var begreppet e-signering relativt okänt i Sverige. Användandet hade börjat ta fart, men det var främst bankerna som erbjöd identifiering med e-legitimation. Skatteverket och Försäkringskassan var tidigt ute att med att anpassa sina tjänster, men då var det ingen som signerade avtal digitalt och signering via läsplatta, SMS och e-post existerade inte.

2016-02-14

Fastighetsmässan Syd i Malmö

Fastighetsbranschen är en bransch där många avtal hanteras: Hyresavtal, avtal om garageplats, uppsägningar, mm. Jag besökte branschmässan Fastighetsmässan Syd i Malmö i förra veckan för att prata e-signering och elektroniska avtalsprocesser med partners och kunder och kan konstatera att det var ett otroligt tryck och stort intresse. Många som jag pratade med sa att de har digitaliserat en stor del av sina verksamhetsprocesser, men att just avtalen med kund fortfarande sköts manuellt – med papperspost och kulspetspenna. Men det är tid att ändra på det nu!