E-avtal - API

Egreements API är ett kraftfullt verktyg för organisationer som behöver effektivisera genom att digitalisera avtalsprocesser. Det ger stora möjlighet att förenkla för kunderna, effektivisera arbetet för anställda och inte minst förbättra datakvaliteten.

Egreement API-byggt för alla behov

Vårt API är byggt för att kunna växa med dina behov- du kan skräddarsy din e-signering och dina e-avtal direkt från ditt befintliga system och även koppla upp dig mot färdiga integrationer med specifika system. Vi erbjuder en enkel abonnemangsmodell, helt utan dolda avgifter.

Enkel och smidig implementation

Egreements API är enkelt att integrera. Just på grund av alla funktioner har vi ansträngt oss extra mycket för att det ska bli enkelt att implementera. Vi tillhandahåller tydlig dokumentation med exempel, testmiljö och integrationssupport. Det kan inte bli enklare.

Stöd för komplexa flöden

Vi har många kunder med komplexa flöden och vi vet att vårt API lever upp till förväntningarna. Oavsett om behovet är en enklare form av e-signering eller om behovet är komplext så gör vårt API det ni behöver.

Funktioner som verkligen gör nytta

Vårt API är fullpackat med funktioner. Ni väljer att använda det som passar er verksamhets processer. Dessutom lägger vi ständigt till nya funktioner. Vi vet att våra kunders verksamhet utvecklas och förändras. Vårt API är dynamiskt och förändras ständigt över tid för att möta krav och önskemål från marknaden.

Se alla funktioner

Enkelt. Skalbart. Effektivt.

Egreement Pro API är ett modernt REST-baserat API som gör det lätt att skapa enkla, flexibla och skalbara lösningar som möter dina behov och löser dina utmaningar.

API dokumentation
{ "title": "Hyresavtal", "expireOn": "20190417T220000Z", "parties": [ { "type": "PRIVATE", "firstName": "Hans", "lastName": "Hyresgäst", "email": "hans.hyresgäst@dinwebbplats.com", "signingConfigurations": [ { "type": "EID", "country": "SE" } ] } ], "attachments": [ { "name": "Avtal.pdf", "type": "BASE64", "data": "JVBERi0xLjEKJcKlwrHDqwoKMSAwIG9iagogIDw8IC9UeXBlIC9DYXRhbG9nCiAgICAgL1BhZ2VzIDIgMCBSCiAgPj4KZW5kb2JqCgoyIDAgb2JqCiAgPDwgL1R5cGUgL1BhZ2VzCiAgICAgL0tpZHMgWzMgMCBSXQogICAgIC9Db3VudCAxCiAgICAgL01lZGlhQm94IFswIDAgMzAwIDE0NF0KICA+PgplbmRvYmoKCjMgMCBvYmoKICA8PCAgL1R5cGUgL1BhZ2UKICAgICAgL1BhcmVudCAyIDAgUgogICAgICAvUmVzb3VyY2VzCiAgICAgICA8PCAvRm9udAogICAgICAgICAgIDw8IC9GMQogICAgICAgICAgICAgICA8PCAvVHlwZSAvRm9udAogICAgICAgICAgICAgICAgICAvU3VidHlwZSAvVHlwZTEKICAgICAgICAgICAgICAgICAgL0Jhc2VGb250IC9UaW1lcy1Sb21hbgogICAgICAgICAgICAgICA+PgogICAgICAgICAgID4+CiAgICAgICA+PgogICAgICAvQ29udGVudHMgNCAwIFIKICA+PgplbmRvYmoKCjQgMCBvYmoKICA8PCAvTGVuZ3RoIDU1ID4+CnN0cmVhbQogIEJUCiAgICAvRjEgMTggVGYKICAgIDAgMCBUZAogICAgKEhlbGxvIFdvcmxkKSBUagogIEVUCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKCnhyZWYKMCA1CjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZiAKMDAwMDAwMDAxOCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDc3IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAxNzggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMDQ1NyAwMDAwMCBuIAp0cmFpbGVyCiAgPDwgIC9Sb290IDEgMCBSCiAgICAgIC9TaXplIDUKICA+PgpzdGFydHhyZWYKNTY1CiUlRU9GCg==" } ] }

Toytas företagslogotyp

"Det är väldigt kul att jobba tillsammans med Egreement, säger Cees. De är alltid på tårna och lyhörda för våra behov av utveckling, och tar en proaktiv roll i de projekt vi har. De är en långsiktig samarbetspartner som jag verkligen kan rekommendera!"

Cees de Groot

IT-Business Development Manager

Fler kundcase

Förenkla och digitalisera dina e-avtal

Vi tror på att förenkla och digitalisera. Det gör att du får 100% kontroll över viktiga dokument i din verksamhet. Vi är med dig hela vägen från start till mål. Det är öppet, skalbart och smidigt. Allt för att du ska kunna skapa nya funktioner och utveckla lösningen utifrån dina behov.