Sigillet fastihets AB e-signerar med Egreement

Sigillet Fastighets AB

Att få avtal signerade snabbt, säkert och med juridisk trygghet var väldigt viktigt för Sigillet Fastighets AB. Att skicka avtal per post eller förlita sig på att kunden skriver ut e-post, undertecknar och skickar tillbaka var inte längre en hållbar lösning. Det var startskottet på samarbetet med Egreement. Sigillet är ett Göteborgsbaserat, familjeägt företag som äger, förvaltar och hyr ut bostäder och kommersiella lokaler.

Sigillet signerar och tecknar flera avtal i veckan. Att digitalisera denna process sparar därför bolaget mycket tid och manuell administration.

Digitalisering av avtalsprocessen inom fastighet

Att hitta en modern och trygg lösning som Sigillet kan växa med var en av anledningarna till att de började testa Egreement. Via sin partner, Fastighetsägarna, hade de hört talas om Egreements digitala avtalslösningar och det ledde till en lyckad implementering. Idag använder bolaget Egreements webbtjänst för att ladda upp och hantera sina avtal.

Sigillet arbetar efter en väldigt enkel idé: om kunderna är nöjda, så är vi nöjda. Vi har fått väldigt bra respons från våra kunder sedan vi började använda Egreements E-avtalslösning, vilket visar att de är nöjda med den elektroniska avtalsprocess vi infört.

- Adam Nilsson, ansvarig Stockholmregionen på Sigillet.

Egreements lösning är heltäckande

Tidigare använde sig Sigillet av en enklare lösning för elektroniska signaturer, men eftersom juridiken och säkerheten spelar en så stor roll sökte de vidare efter en mer heltäckande och sofistikerad lösning. En lösning som kan hantera alla aspekter i avtalsprocessen.

Lösningen vi hade tidigare var väldigt enkel. Vi kände att vi ville ha en mer sofistikerad lösning som vi kan växa med och som kunderna känner sig trygga i. Eftersom vi hade hört om Egreement via Fastighetsägarna kollade vi upp lösningen. Just juridiken är något som är otroligt viktigt för oss och det är en av anledningen till att vi är så trygga och nöjda med Egreements lösning.

- Adam Nilsson

Införandet av elektroniska avtal och signaturer har frigjort en hel del tid i avtalsprocessen för Sigillet. Det är tid som nu kan läggas på kärnverksamheten och på kunderna istället.

Den största vinningen är att alla parkeringsavtal nu går väldigt snabbt att få signerade. Hyresgästerna har gett väldigt bra respons och vi själva upplever en stor tidsbesparing. När vi skickar ett avtal idag behöver vi aldrig tänka på att skicka med några instruktioner. Vi bara mailar iväg avtalet och så vet vi att Egreement löser resten. Det känns väldigt tryggt och bra hela vägen till signering.

- Adam Nilsson

Om Sigillet

Företaget har varit verksamt sedan 1981 och i dagsläget äger Sigillet Fastighets AB i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Helsingborg och Stockholm. För Sigillet räcker det inte att kunderna hittar en lägenhet eller kontorslokal – de vill att kunderna hittar en plats de kan kalla sitt hem. Med detta kundorienterade synsätt driver och förvaltar de bostäder och kommersiella lokaler idag.

Adam Nilsson