VA SYD:s företagslogotyp

VA SYD

VA SYD är ett stort regionalt kommunalförbund som levererar dricksvatten och tar hand om hushållsavfall samt avloppsvatten åt fem kommuner i Skåne.

VA SYD befinner sig mitt i en digitaliseringsresa där det är hög prioritet att digitalisera sina processer. Som en del i detta sökte man i början av år 2019 en leverantör av e-signering som kunde hjälpa VA SYD med sina digitaliseringsbehov. Valet föll på Egreement eftersom lösningen kändes användarvänlig och enkel att jobba i.

Vi har som ett första steg fokuserat på att digitalisera vår upphandlingsprocess. Vi har nu satt rutinen för hur vi ska jobba och dela avtalen i verksamheten. Det går både snabbare, effektivare och är miljövänligare säger Anita Kafatzief, Systemförvaltare på VA SYD.

Vi fortsätter med vår plan och rullar ut fler processer efter hand. Vi ser att det finns många olika delar som kan bli digitala och då är det viktigt att visa fördelarna med e-signering för resten av organisationen menar Anita Kafatzief, Systemförvaltare på VA SYD.