2016-05-10

E-signering hett bland fastighetsägare

Andrés Küchler, Kundansvarig, Egreement

Under de senaste veckorna har två mycket intressanta användarträffar arrangerats av Fastighetsägarna Dokument, först i Göteborg och sedan i Malmö. Under båda träffarna var det tydligt att branschen söker möjligheter att effektivisera sina processer och att en tjänst som e-signering ligger rätt i tiden.

Både i Göteborg och Malmö var lokalerna fulla till sista stolsraden med Fastighetsägarna Dokuments kunder. Presentationer varvades med diskussioner och det talades bland annat om nya dokument i tjänsten (men också om strandade hyresförhandlingar).

Jag var på plats för Egreements räkning för att tala om vårt fina samarbete med Fastighetsägarna och om den e-signeringstjänst som nu finns i Fastighetsägarna Dokument. Det har hänt mycket på e-signeringsområdet de senaste månaderna och alltfler företag ser nu fördelarna med att gå från manuella processer till smidigare och mer kostnadseffektiva automatiserade lösningar, inte minst inom fastighetsbranschen.

Jag fick många frågor från åhörarna, vilket bekräftar att e-signering just nu är hett bland fastighetsägare: fler har förstått vad det handlar om och ser nu tydligt vilka möjligheter e-legitimation innebär. Då vill man också veta mer om detaljerna. I det här fallet gäller att Egreements lösning är helt integrerad i Fastighetsägarna Dokument och därför väldigt enkel för alla anslutna fastighetsägare att använda.

Jag konstaterar efter två inspirerande dagar att processen nu har kommit igång på allvar. E-signeringsfrågan ligger precis så högt på fastighetsägares bord som den borde göra! För med e-signering av avtalen blir det enklare både för fastighetsägaren och för hyresgästen.

Andrés Küchler,
Kundansvarig, Egreement