2016-03-21

E-signering i FAST2 ger enklare hantering av hyresavtal

"Att använda e-signering och digitala avtal är ett ENKELT beslut." Henrik Smidskog, Försäljning och Marknadschef FAST2

FAST2 är marknadsledande inom verksamhetssystem för kommunala bostadsbolag i Sverige och växer nu stort även inom den privata sektorn. FAST2 är också en av Egreements partners på fastighetsmarknaden och ser stora effektivitetsvinster för sina kunder då de börjar e-signera.

Henrik Smidskog, Försäljning och Marknadschef på FAST2, förklarar att FAST2 är ett helhetssystem som täcker in alla huvudsakliga verksamhetsprocesser i ett fastighetsbolag – förvaltningen, uthyrningen och hyresadministrationen. Det är en fördel att allt hanteras i samma system och att användaren ser alla aspekter av både sin kund och sitt hyresobjekt direkt när man tittar på kunden i systemet.

FAST2 har gjort bedömningen att man med en digital verksamhetsprocess kan minska administrationen kring uthyrning med upp till 90%, framför allt i den senare delen av processen då papper ska skrivas ut, skickas, signeras, arkiveras. Det är här e-signering kommer in i bilden.

E-signering medför en effektivisering just i slutskedet av avtalsprocessen. Det blir smidigare för både fastighetsbolaget och hyresgästen att skriva avtalet, samtidigt som det minskar pappershantering, förenklar arkivering och minskar portokostnader. Smidskog gör bedömningen att större fastighetsbolag förmodligen kan räkna hem investeringen snabbt bara genom minskningen av utskrifter och porto.

Studentbostäder i Linköping öppnade för e-signering sommaren 2014 då många lägenheter skulle hyras ut i samband med att nya studenter skulle flytta in. Det blev en succé! Henrik berättar att man hade befarat att kunderna (studenterna) skulle tycka att det var besvärligt med e-legitimation, men det visade sig vara precis tvärt om. Många studenter föredrog e-signering.

Idag används lösningen av många av FAST2:s kunder och man ser möjligheter att börja nyttja e-signering i fler sammanhang. Man skulle till exempel kunna förenkla processen vid tecknande av parkeringsplatser eller vid kvittens på en avslutningsbesiktning. Där kräver man idag att protokollet skrivs under för hand, men varför inte ladda upp avtalet på webben och signera elektroniskt?

Smidskog vidareutvecklar resonemanget: "För våra kunder skulle det spara stora pengar i administration. 1000-tals parkeringsplatser hanteras varje år och fastighetsägarna söker en mer effektiv hantering. E-signering skulle helt klart kunna bidra till att minska både den faktiska kostnaden och tiden som läggs på administration. Vi har några kunder som redan har börjat och det fungerar jättebra!"

Henrik Smidskog ser egentligen inga begränsningar i vilken typ av avtal som skulle kunna e-signeras. På längre sikt kan man tänka sig att även själva hyresavtalet skrivs under elektroniskt. För FAST2 är visionen klar: För verkligt effektiv administration av avtal kring våra bostäder, går vi mot en helt digital process.