2022-02-15

Egreement stärker erbjudandet som en del av House of Control

Norska House of Control Group har förvärvat Egreement AB i Sverige. Förvärvet stärker väsentligt House of Controls SaaS-erbjudanden inom digital signering och avtalshantering. Egreement kommer att få större marknadstillträde i Norden och tillgång till en starkare utvecklarmiljö, vilket kunderna kommer att märka i form av bättre och fler produkter.

Egreements erbjudande har en stark marknadspotential eftersom det bidrar till en förbättrad kundupplevelse och hjälper företag med digitalisering:

• E-signering med användarvänlig, flexibel och säker webbtjänst

• E-signering med kraftfullt och enkelt integrerat API

• Digitalisering av formulär för förbättring av kundupplevelser och förenklad hantering

• Autentisering med BankID för inloggning, identifiering och eget BankID

Egreement AB har mer än 300 kunder och 2 000 användare inom alla typer av branscher, främst i Sverige. Som en del av House of Control kommer Egreement att stärka sina egna produkter genom att få tillgång till en större utvecklarmiljö och en större kundbas.

Samtidigt kommer Egreements e-signeringslösningar hjälpa House of Control att förverkliga sin produktstrategi och tillväxtambition. Förvärvet kompletterar House of Controls befintliga lösningar för bland annat avtalshantering, upphandling och leverantörskommunikation.

" Digitaliseringen av bolagets finansiella funktioner accelererar och House of Control strävar efter att ha ett komplett ekosystem av lösningar för CFO och ekonomiavdelningen. Genom att utöka vårt produktsortiment med Egreements lösningar kommer det att förenkla arbetsflödet för digital signering och avtalshantering för våra kunder", säger Lasse Sten, VD för House of Control.

"Vi ser en stor potential för våra lösningar i både privata och offentliga företag. När vi får tillgång till House of Controls unika säljkår och kommersiella utveckling möjliggör det för oss att förverkliga våra internationella tillväxtambitioner snabbare än genom att stå ensamma. Vi ser mycket fram emot att ta vara på denna möjlighet", säger Patrick Wilkinson, VD för Egreement AB.

Om House of Control:

House of Control erbjuder SaaS-lösningar (Software as a Service) som CFO enkelt kan använda för att förbättra ekonomiavdelningens och hela företagets resultat. House of Controls verktygslåda för CFO bidrar till fyra viktiga förbättringar: minska kostnaderna, spara tid, minska risken och förbättra efterlevnaden – alla viktiga komponenter för en bättre fungerande ekonomiavdelning. Privata och statliga myndigheter använder programvaran för att hantera kontrakt och tillgångar, följa IFRS 16-krav, budgetera, kommunicera med leverantörer och organisera inköp. House of Controls starka intäktstillväxt stöds av en unik säljkår och cirka 95 procent av försäljningen är årliga återkommande intäkter. House of Control Group har återkommande intäkter på mer än NOK 200 miljoner årligen.