2016-11-27

Egreement stärker kassan med 5 miljoner kronor för att accelerera en fortsatt expansion!

Egreement, ett av Sveriges ledande företag inom digitalisering av avtalsprocesser, genomför en nyemission om totalt fem miljoner kronor från bolagets huvudägare Gullspång Invest, Gavia Food Holding samt VD Patrick Wilkinson. Emissionen görs för att finansiera bolagets fortsatta tillväxtambitioner i samband med den pågående digitaliseringsvågen inom avtalshantering och identifiering.

Parallellt med nyemissionen går styrelseproffset och IT-veteranen Rolf Hallencreutz in som styrelseordförande. Erik Brandberg och Gustaf Brandberg från Gullspång Invest samt grundaren Efrem Bergqvist kommer att fortsätta ingå i Egreements bolagsstyrelse.

Egreement (tidigare E-avtal) erbjuder helhetslösningar för digital signering och identifiering. Egreements kunder återfinns bland annat inom telekom-, finans-, fastighets- och försäkringsbranschen.

'Vi är fortsatt övertygade om att många bolag har mycket att vinna på att digitalisera identifiering och signering av viktiga överenskommelser. Vi är glada över att Rolf Hallencreutz nu tar plats i styrelsen och ser fram emot Egreements fortsatta arbete med att effektivisera fler bolags avtalsprocesser.' Erik Brandberg, Gullspång Invest.

'Egreement befinner sig i ett spännande skede med fokus på skalbara lösningar för företag som vill effektivisera avtalsprocessen. Marknaden att digitalisera avtal växer kraftigt och vi har en bra position för att växa ännu snabbare. Vi är glada att Gullspång Invest och familjen Mattsson möjliggör denna resa.' Patrick Wilkinson, VD Egreement AB.

För mer information, kontakta:

Patrick Wilkinson, VD Egreement, 070 – 511 44 88(tel:070 – 511 44 88)

Amelie Friedman, Marknad & Press Egreement, 070 – 993 04 91(tel:070 – 993 04 91)