2015-12-17

Egreement tar in 5 miljoner genom nyemission

Egreement, Sveriges ledande företag inom digitalisering av avtalsprocesser, gör nu en nyemission för att finansiera en ökad satsning i Sverige och Norden. Gullspång Invest och Gavia Holding går in med totalt 5 miljoner kronor, övertygade om att vi bara är i början av en digitaliseringsvåg av avtal för både stora och mindre företag.

Den digitala mognaden bland befolkningen ökar och allt fler företag ser möjligheten att effektivisera sina avtalsprocesser genom digital teknik. Enligt IIS rapport Svenskarna och internet 2015, använder 91 procent av befolkningen internet och hela 65% av befolkningen känner sig delaktiga i informationssamhället. I samma rapport konstateras att 54% av svenskarna använder BankID och 49% Mobilt BankID.

"Egreement var först ut och är störst på marknaden. De har byggt upp en komplett lösning med e-signering, elektronisk identifiering och digitala avtalslösningar och har framför allt mycket erfarenhet och kompetens inom området. Därför ser vi att de har möjlighet att utvecklas starkt de kommande åren med hjälp av vårt expansionskapital nu när efterfrågan börjar ta fart på allvar. Allt fler inser de enorma fördelarna med digitala avtalsprocesser jämfört med pappersbaserade." Erik Brandberg, Gullspång Invest

Genom att införa en helt elektronisk avtalsprocess, från identifiering av parterna, via e-signering, till lagring av avtalen, har Egreement bidragit till att sänka sina kunders kostnader med upp till 80% per avtal. Elektronisk signering gör också att företaget får bättre kontroll än vid hantering av pappersavtal och att tiden till påskrivet kontrakt förkortas väsentligt, vilket i många fall driver ökade intäkter.

Egreement har funnits i nio år och har tidigare marknadsfört sitt erbjudande under namnet E-avtal. Kunderna finns bland annat inom telekom-, finans-, fastighets-, e-handel- och energibranschen. VD är Patrick Wilkinson. I samband med nyemissionen kommer Erik Brandberg och Gustaf Brandberg från Gullspång Invest att gå in i Egreements bolagsstyrelse.

För mer information, kontakta:
Patrick Wilkinson, VD Egreement
tel: 070 – 511 44 88(tel:070 – 511 44 88), info@egreement.com