2016-06-21

En helhetslösning större än summan av delarna

I takt med ökad digitalisering, blir företag alltmer beroende av effektiva verksamhetssystem. Både kunder och personal förväntar sig smidiga processer, tydlig information och att ett avtal börjar gälla omedelbart. Därför blir det allt viktigare att ha en helhetssyn på sitt verksamhetssystem och att systemet också omfattar hur företaget sluter och signerar sina avtal.

När man tittar på moderna verksamhetssystem, kan man konstatera att utan elektronisk signering av avtal blir det ett onödigt stopp i processen just när man ligger nära avslut. Samtidigt kan det kännas besvärligt att gå via en extern part för att e-signera när man hanterar många avtal. Det är här en integrerad API-baserad lösning kan göra stor skillnad. Elektronisk signering och säker identifiering av avtalsparterna, gör att hela säljprocessen flyter smidigare.

Tekniskt bygger en integration med Egreements lösning alltid på ett API, d v s ett gränssnitt som gör att företagets verksamhetssystem kan nyttja de funktioner som finns i Egreements tjänst. Med API:t som grund, skräddarsyr man sedan avtalsprocessen så att den passar företagets sätt att arbeta.

Egreements API är väl testat och har använts för många olika lösningar, så själva implementationen brukar gå ganska fort. En normal integration brukar ta cirka 1 vecka, men mer komplexa integrationer tar förstås längre tid. Det vanligaste är att Egreement bidrar med API-dokumentation, testmiljöer och support under integrationsarbetet. Företaget som ska ha lösningen, bidrar med expertisen kring sin process och sitt verksamhetssystem. Med bra planering, brukar hela projektet gå smärtfritt.

Vår erfarenhet visar att det är viktigt att man noga tänker igenom hur man vill att processen ska fungera innan man börjar själva integrationsarbetet. När väl de tekniska kraven är specificerade, klarar många kunder sig själva beroende på vilka egna utvecklingsresurser man har. För en teknisk avdelning som är van att jobba med API:er är det här inte alls svårt!

I en helt automatiserad lösning, kan kunderna själva signera t. ex. ett abonnemang direkt på webben. Om det istället är ett avtal som sluts mellan en säljare och en kund, kan avtalet mejlas för e-signering och börja gälla inom några minuter. I en verksamhet där avtalen är relativt standardiserade, kommer man både att öka säkerheten och minska administration och felhantering markant när signering av avtalen blir en naturlig del av processen.

Om man har en verksamhet där man hanterar många avtal som liknar varandra och där kunderna förväntas signera enligt en tydlig process, om man vill visa att man ligger på teknisk framkant, eller om man vill visa sitt eget varumärke genom alla processens steg, är en skräddarsydd integrationslösning nästan alltid att föredra. Exempel på företag där det brukar vara lätt att räkna hem en investering i en integrerad helhetslösning, är t. ex. bolag som erbjuder kundkort, hyr ut lokaler eller säljer abonnemang.

Fördelen med en integrerad lösning är att hanteringen av själva avtalet och avtalsparterna gifts ihop med företagets verksamhetssystem till en helt automatiserad process, utan avbrott. Det minskar kostnaderna, ökar säkerheten och gör kunderna mer nöjda. Om man är osäker och vill testa i liten skala, kan man alltid börja med Egreement Basic för att komma igång och sedan gå vidare till en skräddarsydd, integrerad lösning, när man vet vilka funktioner man behöver för ett verkligt effektivt arbetssätt.

Vår erfarenhet är att med en integrerad lösning blir helheten större än summan av delarna.

Peter Ousbäck, Utvecklingschef Egreement