2017-05-18

Gör din stämma hörd!

Egreement har tillsammans med vår samarbetspartner 21st Century Mobile tagit fram en lösning för att förenkla och effektivisera hanteringen av bolagsstämmor med modern teknik. Under senaste året har vi med stor framgång testat lösningen hos både börsbolag och större föreningar.

Genom att kombinera våra lösningar erbjuder vi en helhetslösning där vi tillsammans med kunden tar fram digitala och automatiserade processer för planerande och genomförande av en bolagsstämma. Målet med lösningen är att eliminera administrationen och förenkla för både aktieägare och bolag.

I vårt erbjudande utvecklar vi genom e-signering en lösning för anmälan samt hantering av fullmakter. I samband med datum för avstämning så upprättas automatiskt röstlängden och vi distribuerar därefter en entrebiljett via mobilen. Under stämman finns möjlighet till votering via mobiltelefon och därefter går det att använda vår e-signeringslösning för signering av stämmoprotokoll.

Vill du veta mer, kontakta info@egreement.com