2023-03-02

Låt digitala verktyg jobba åt dig i din försäljning

En smidigare försäljningsprocess globalt - tryggt och säkert

Globaliseringen har lett till att allt fler affärer görs mellan länder och landsgränser, vilket sätter större press på digital säkerhet. Under en försäljningsprocess delas ofta mycket material mellan den potentiella kunden och säljaren. Det kan vara information från säljaren angående er tjänst samt hur verksamheten arbetar. Men det kan även vara kunden som måste tillhandahålla företagsinformation för att säljaren ska kunna analysera behoven och ta fram rätt upplägg. Oavsett vilken information som delas krävs det att den delas på ett tryggt och säkert sätt. Tidigare har information ofta delats fysiskt när man ses eller via mail. Det är dock varken tidseffektivt eller optimalt i dagens, globala affärsvärld.

Med elektroniska verktyg kan du flytta stora delar av din försäljningsprocess in i det digitala utan att offra säkerheten. Egreements tjänster är globala och stödjer nordiska och globala organisationer för ökad effektivisering. Med trygg och säker identifiering via BankID kan du vara helt säker på att det är rätt mottagare som tar emot sekretessbelagt material, personliga uppgifter eller bankinformation. Detta gör det möjligt för dig att dela information, göra analyser och försäkringar på minuter, någonting som tidigare kunde ta flera veckor.

Stäng affärer snabbt och vinn fler kunder

Förkortade försäljningsprocesser innebär att det finns mer tid att fokusera på andra viktiga delar i verksamheten. I stället för att dina säljare behöver lägga dubbelt så mycket tid på pappersarbete och administration kan de spendera sin energi på att jaga nya kunder och hantera fler affärsmöjligheter parallellt.

När det väl är dags att stänga affären kan ni göra det slutgiltiga steget friktionsfritt. Att få in signeringen snabbt kan i vissa fall vara helt avgörande för din affär. I Egreements tjänst kan du sedan enkelt följa hela processen, se om parter har öppnat och läst avtalen och skicka påminnelser vid behov.

Ju smidigare hela försäljningsprocessen är, från början till slut, desto bättre helhetsupplevelse får kunden av er som bolag. Elektroniska avtal låter dig med några enkla knapptryck samla in viktig information, kommunicera och få till signaturen, helt digitalt och kontaktfritt.

Stärk upp ditt säljteam med Egreement

Digitala verktyg är en stor tillgång för ditt säljteam. Oavsett om du vill automatisera stora delar av försäljningsprocessen eller ha punktinsatser så kommer du spara tid och resurser. Med Egreements elektroniska avtal, digitala tjänster och e-signering kan du hantera administrationen digitalt och i stället låta dina säljare fokusera på det de kan bäst – dra in nya affärer.

Testa E-avtal Gratis