Nyheter i vår tjänst

2016-10-04

Vi på Egreement utvecklar hela tiden vår tjänst i nära dialog med våra kunder och användare. I juni lanserade vi även ett nytt avtalsformat som gör hela avtalsprocessen tydligare för användaren och dessutom juridiskt säkrare. Läs mer om vårt nya avtalsformat.

Arbetet med att förbättra tjänsten fortsätter kontinuerligt och vår målsättning är att hela tiden övervinna de hinder som finns för att börja e-signera.

Visste du att...

  • Nu kan du inte längre bara signera PDF och Word-format utan även signera ljud- och bildfiler i de allra flesta format.
  • Du kan när som helst välja att återkalla ett avtal under förutsättning att det inte är slutet. Genom att klicka på Återkalla avtal så blir det direkt avvisat och därmed inte giltigt.
  • Ifall du önskar att dina avtalsparter ska signera i en viss ordning så går det att välja signeringsordning när du lägger till avtalsparter. Det betyder att skaparen av avtalet kan välja att låta avtalsparterna signera samtidigt eller välja att parterna ska signera i en viss ordning.

Saknar du något i vår tjänst, tveka inte att höra av dig till info@egreement.com

Return to Top