2023-12-20

Qualified Electronic Signatures (QES)

QES (Qualified Electronic Signatures)

Egreement har lanserat QES i partnerskap med Swisscom som är certifierad enligt eIDAS-regelverket. Det garanterar hög säkerhet och tillförlitlighet för deras QES-tjänster.

QES är en signeringsmetod som används för olika typer av avtal i Europa. Det går utmärkt att kombinera med nordiska e-ID i ett och samma avtal när man har höga formkrav och signatärer från olika länder. Det finns också organisationer och avtalstyper där QES är ett krav.