2018-08-13

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning införs den 1 september 2018

Från och med den 1 september 2018 är det inte längre möjligt att ingå ett avtal muntligt om en försäljare av varor och tjänster själv kontaktar en konsument över telefon. För att ett avtal ska vara giltigt ska försäljaren skicka en skriftlig bekräftelse via e-post eller post varpå konsumenten måste acceptera avtalet. Syftet med den nya lagen är att stärka konsumentskyddet.

Med vår lösning för e-signering hjälper vi våra kunder att snabbt och smidigt nå ett skriftligt avslut. Lösningen ger konsumenten en bättre upplevelse och ni som kund kan samtidigt ha full kontroll över avtalsprocessen.

Vill du veta mer? Kontakta oss eller boka en demo.