2023-09-07

Spännande nya funktioner

Vi vill påminna om våra senaste funktioner som har varit mycket uppskattade av många av våra kunder. 

Våra kunder vittnar om att funktionerna

  • Eliminerar risk för incidenter att mail med persondata hamnar fel
  • Förenklar nordiska avtal med BankID-signeringar för samtliga parter
  • Höjer säkerheten ytterligare
  • Stärker varumärket och förbättrar användarupplevelsen

Identifiering innan Granskning 

Vi har nu möjliggjort att ni kan begära en identifiering med BankID (eller SMS) innan parterna kan se avtalet. Det betyder att om avtalslänken skulle skickas till fel e-postadress kan ingen obehörig läsa innehållet. Parter som erhåller e-postnotifieringen kan också råka dela notifieringen till obehöriga som då inte kan läsa innehållet.

Tjänsten fungerar så här:

Användaren i webbtjänsten, dvs Skaparen av avtalet, anger förutom namn och e-postadress också partens personnummer (eller mobilnummer om man valt identifiering via SMS). 

När en part klickar på Granska-knappen i e-postnotifieringen kommer denne behöva identifiera sig med BankID (eller SMS) innan innehållet visas. 

E-signera med nordiska BankID

Förutom svenskt BankID kan vi nu erbjuda e-signering av era avtal i webbtjänsten med danskt MittID, norskt BankID och finskt BankID. Det innebär att ni kan ha parter med en kombination av alla nordiska e-ID i ett och samma avtal. Ni har naturligtvis fortsatt tillgång till alla övriga e-signeringsmetoder precis som idag som också kan kombineras valfritt i ett och samma avtal.

Försegling

Egreement kan även försegla avtalet med en digital stämpel i syfte att förenkla verifiering av avtalet och skydda dess integritet ytterligare.

Det innebär att Egreement med hjälp av en oberoende tredje part lägger till ett certifikat efter att avtalet slutits. Det sker i realtid och innebär ingen fördröjning eller försämring av kundupplevelsen. Det ger ytterligare ett lager säkerhet och den signerade PDFen blir lättare att verifiera.

Validering av att avtalet är oförändrat görs med hjälp av en standard PDF-läsare som exempelvis Adobe Acrobat Reader. Det räcker att öppna dokumentet i en standard PDF-läsare och längst upp till vänster finns en grön bock och texten: "Signed and all signatures are valid" om dokumentet överensstämmer med originalet.

Läs mer om teknisk och juridisk säkerhet här

Eget BankID-certifikat i webbtjänsten

En mycket uppskattad funktion är användning av eget BankID-certifikat i webbtjänsten. Det innebära att motparter e-signerar med ert företags BankID-certifikat istället för Egreements certifikat.

Det blir en tydligare användarupplevelse och stärker ert varumärke.