2016-04-19

Veckopengen valde e-signering när många skulle skriva under

Veckopengen vill skapa en digital plattform där barn och ungdomar kan hantera sina egna pengar. Vid en nyemission i bolaget där många parter var inblandade, valde man att e-signera för att skynda på processen. Philip Haglund, grundaren, berättar om Veckopengens erfarenheter.

Visst borde ungdomar kunna hantera sina pengar själva även då kort och mobiler ersätter kontanter? Den tanken är basen för Veckopengen. Philip Haglund (ja, fotbollsspelaren i Hammarby!) och hans kollegor på Veckopengen vill skapa en digital plattform för att hantera pengar, som passar ungdomar och familjer.

Hur kom du på idén till Veckopengen?

Haglund: I takt med att samhället blir kontantlöst växer behovet att kunna hantera barnens pengar inom familjen, både i Sverige och i övriga världen. De flesta unga har mobiler och jag ville skapa en digital plattform där barn och ungdomar kan hantera sina egna pengar. Veckopengen lanserades i mars 2015 på pilotmarknaden Sverige och idag har vi växt organiskt till att ha över 60.000 användare.

Var kommer e-signering in i bilden?

Haglund: E-signering blev lösningen då vi nyligen skulle göra en nyemission i bolaget och det var många parter inblandade. Över 15 olika investerare kom in som delägare och vi insåg att det skulle bli ett problem att handskas med fysiska underskrifter, att behöva skicka runt papper och träffa samtliga investerare personligen. Vår samarbetsansvarige på Veckopengen, Niclas Blomqvist, hade använt Egreements tjänst och tipsade om den. Med hjälp av Olof Myhrman på juristbyrån Morris Law tog vi sedan fram Aktieägaravtalet som signerades med samtliga tillhörande bilagor via e-signering.

Hur tycker du att det har fungerat?

Haglund: Att hantera dokument fysiskt är inte smidigt. Det blir ineffektivt med tanke på tighta scheman där det är svårt att hitta mötestider. Att ha allt samlat på en webbplats är betydligt enklare! Det är också tryggare för samtliga parter, eftersom alla enkelt kan följa processen och se vilka som skrivit under avtalet.

Kommer ni att nyttja e-signering framöver?

Haglund: Vi tycker att det fungerar väldigt smidigt och kommer att sköta våra framtida ärenden så här - allt från avtal, till stämmor och olika typer av beslutsfattande i vår ägarkrets. Vi fick bara positiv feedback från samtliga som var med om det här avtalet, så det skulle vara konstigt att göra på något annat sätt framöver.

Något tips till andra som funderar på att e-signera?

Haglund: Om du vill förenkla en process där det är flera som ska skriva under ett avtal rekommenderar jag verkligen att göra det med e-signering! Jag vill påstå att för parterna som ska ingå avtalet, är det till och med en positiv upplevelse.

Vi på Egreement tackar Philip Haglund, Veckopengens grundare, för en trevlig intervju och önskar lycka till med Veckopengen, framtida e-signering och nästa match med Hammarby!