SMS-notifiering

Att notifiera avtalsparter att de har ett e-avtal att skriva under med ett SMS är både smidigt och effektivt. Mer än hälften av parterna i vår tjänst hanterar idag sina e-avtal på smartphone eller läsplatta.

Det krävs ingen implementation och det kan användas för alla avtal eller tillfälligt för vissa typer av kampanjer eller typer av avtal.