Avancerade företagsparter

Möjliggör för ett företag att t.ex. lägga till fem parter för ett företag och samtidigt bestämma att det räcker att tre av dessa fem signerar för att sluta avtalet.