Avtalsparter

Ett avtal måste alltid ha minst en avtalspart. I tjänsten kan du givetvis välja om du som skapare ska vara en part i avtalet eller ej. Avtalsparter: