E-post

För alla avtal som ska signeras skickas notifieringar ut via e-post. Notifieringen innehåller en länk till avtalet som inväntar en underskrift samt grundläggande information om avtalet bl.a. vilket företag som skapat avtalet och förfallodatum. Det finns även möjlighet att skriva ett personligt meddelande som skickas tillsammans med den övriga informationen.