Eget BankID certifikat

Identifiering med eget BankID är ett säkert sätt för företag att hantera sina kunders tillgång till information. Det framgår då extra tydligt vid e-signering eller identifiering med BankID att det är det berörda företaget parten har att göra med.

Certifikatet hanteras av Egreement, implementationen är enkel och vi stöttar med den hjälp som behövs för att komma igång.

Vi hjälper er gärna med tips och råd om hur ni ska komma igång

Referenser: Fastighets AB Balder, Toyota, MoneyGo, Sammen Bolig