Följ status

Under pågående avtalsprocess kan du på din första sida följa status från att ett avtal blir skapat tills att samtliga parter har skrivit under. Det gör det enkelt att hålla koll framförallt vid många pågående avtal. Bild på följ status