Förfallodatum

I tjänsten kan du själv anpassa datum för sista dagen att ingå ett avtal. Om du väljer att inte ändra anbudstiden så sätts den till 60 dagar från det att avtalet skapas. Givetvis kan du som skapare av ett avtal alltid själv gå in och ändra förfallodatumet. Förfallodatum: