IP-restriktion

Ibland kan det finnas behov av att begränsa så att endast angivna IP-adresser får åtkomst till Egreement API för er API-nyckel. Bild på ett hänglås