Manipuleringssäkra avtal

Varje sluten avtalsfil innehåller bl.a. metadata som gör det möjligt att säkerställa att ett avtal och dess signaturer inte har manipulerats i någon form från tillfället det skapades till och med tillfället det slöts.