Radering

I vår tjänst har vi även funktionalitet för att följa dataskyddsförordningen GDPR genom bland annat inbyggda stöd för rättning, borttagning och gallring. Dessutom kan man direkt när avtalet skapas bestämma när avtalet ska tas bort. Det går även bra att i efterhand manuellt ta bort avtal som finns lagrat i vår tjänst. Om du inte väljer något datum så lagras det tills vidare. Bild av radering