SMS-signatur

SMS-signatur innebär att det skickas ett SMS med en engångskod som avtalsparten anger för att signera avtalet. Det är en populär signeringsmetod för att snabbt få ett avtal underskrivet.