< Säkerhet och integritet

Hur sparas avtalen?

Alla avtal lagras hos Egreement på säkra servrar, med backup. Kunder och avtalsparter har alltid tillgång till sina avtal via vår sajt.

Relaterade frågor