< Säkerhet och integritet

Vilket ansvar har Egreement för att avtalen hålls och är juridiskt bindande?

Egreement tar inget ansvar för den överenskommelse som görs mellan två eller flera avtalsparter, d v s innehållet i avtalet. En elektronisk signatur är alltid juridiskt bindande, men då Egreement vanligtvis inte är en avtalspart i era signerade avtal (även om de e-signeras via vår tjänst) kommer signaturen inte att gälla för eventuella krav mot Egreement. Egreement tar ansvar för de lösningar vi levererar och att lagringen av avtalet sker på ett säkert sätt. Se vidare våra användarvillkor.

Relaterade frågor