< Avtal och mallar

Jag har uppgett fel e-postadress till min avtalspart. Kan jag ändra e-postadressen?

Ja det går att göra. Välj ”Påminnelse” i avtalsmenyn för avtalet. Här kan du välja att ändra en eller flera e-postadresser till dina avtalsparter samt påminna om att avtalet ännu inte är signerat.

Relaterade frågor