< Avtal och mallar

Kan jag avbryta och sedan återuppta skapandet av ett dokument?

Ja. När du utformar ett avtal sparas utkastet genom att du klickar på knappen ”Spara” Det här ger dig möjligheten att avbryta processen utan att behöva börja om från början nästa gång. När du sedan vill fortsätta med avtalet hittar du det sparade avtalet på förstasidan under kategorin ”Utkast”. Det går att göra ändringar i avtalet ända tills dess avtalet skickats ut för signering till avtalsparterna. Avtalet blir då låst för ändringar.

Relaterade frågor